2018-02-19/21 vyksta Darbo tarybos rinkimai
Parašyta Administratorius 2018/03/01/ - 23:10
Laba diena,

VMI prie LR FM Darbo tarybos rinkimų komisija, sudaryta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-664 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo tarybos rinkimų komisijos ir darbo tarybos sudarymo taisyklių patvirtinimo“, 2017-12-29 posėdyje nusprendė rinkimus į VMI prie LR FM Darbo tarybą vykdyti 2018-02-21.
Kviečiame VMI prie LR FM valstybės tarnautojus ir darbuotojus, turinčius rinkimų teisę, rinkti kandidatus į Darbo tarybą, tai yra VMI prie LR FM valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išdirbę VMI prie FM ilgiau kaip šešis mėnesius, gali siūlyti kandidatus į Darbo tarybą. Siūlomų kandidatų vardus, pavardes bei kandidatų pasirašytus skenuotus sutikimus (pridedamas sutikimas būti kandidatu į Darbo tarybos narius) iki 2018-01-25 prašome siųsti VMI prie LR FM Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkui Modestui Gečiui el. paštu modestas.gecys@vmi.lt.
Taip pat yra pridedamas VMI prie LR FM valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie neturi teisės rinkti kandidatų į Darbo tarybą, sąrašas.

Apie Darbo tarybos veiklą, teises, pareigas plačiau sužinoti galite Lietuvos Respublikos darbo kodekso III dalies „Kolektyviniai darbo santykiai“ II skyriaus „Socialinės partnerystės šalys“ antrajame skirsnyje „Darbo taryba“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89.Dovilė Mandeikienė
Kontrolės dep., I juridinių asmenų patikrinimų sk., II posk.
Vyriausioji specialistė

Išplėstos naujienos