Paskelbti DT rinkimų rezultatai
Parašyta Administratorius 2018/03/02/ - 08:14
VMI prie FM 2018 m. vasario 21-23 d. vyko Darbo tarybos rinkimai.

Balsavimo teisę VMI prie FM Darbo tarybos rinkimuose turėjo 1330 VMI prie FM valstybės tarnautojų ir darbuotojų, iš kurių rinkimuose dalyvavo 874 rinkėjai (65,71 proc. visų rinkėjų),iš jų sugadinti 3 balsavimo biuleteniai. Į VMI prie FM Darbo tarybą kandidatavo 26 VMI prie FM valstybės tarnautojai ir darbuotojai, iš kurių išrinkti 11 VMI prie FM Darbo tarybos narių:

Visi sąrašai ir informacija apie kitus į VMI prie FM Darbo tarybą nepatekusius kandidatus yra pridėti prie 2018 m. vasario 26 d. Darbo tarybos rinkimų komisijos protokolo Nr. 7. Minėtas protokolas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 12 d., bus perduotas VMI prie FM Darbo tarybai.


VMI prie FM Darbo tarybos rinkimų komisija dėkoja VMI prie FM Informacinių technologijų departamento Programavimo skyriaus vedėjo pavaduotojai Tamarai Babarskienei, specialistui Rimgaudui Tumėnui, Mokestinių prievolių departamento patarėjai Jurgai Augustaitytei, Personalo skyriaus vedėjui Arvydui Ivaškevičiui ir kitiems VMI prie FM darbuotojams, prisidėjusiems prie VMI prie FM Darbo tarybos rinkimų organizavimo.

Darbo tarybos rinkimų komisija
Išplėstos naujienos